Θέλουμε να μάθουμε το απόθεμα ωαρίων στις ωοθήκες μας; Μπορούμε, κάνοντας το τεστ της ορμόνης FSH, την 3η μέρα του κύκλου μας.

Ποιες είναι οι τιμές της FSH;
- Αν η τιμή της είναι κάτω από 10 mIU/ml τότε όλα είναι φυσιολογικά. Αυτό σημαίνει ότι η ωρίμανση των ωοθυλακίων μας είναι εύκολη υπόθεση για τον οργανισμό μας. Η αποτύπωση στα τεστ FSH της HomeTest.gr θα είναι ένα καθαρά αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή χωρίς καθόλου γραμμή στην περιοχή του αποτελέσματος.
- Αν η τιμή της είναι πάνω από 10 mIU/ml αυτό υποδεικνύει ελάττωση της λειτουργικότητας των ωοθηκών και όχι καλή ποιότητα ωαρίων – εάν αυτά τελικά παραχθούν. Η αποτύπωση στα τεστ FSH της HomeTest.gr θα είναι μια αχνή γραμμή στην περιοχή αποτελέσματος.
- Αν η τιμή της είναι υψηλή, δηλαδή πάνω από 20 mIU/ml, τότε ίσως έχουμε ανεπάρκεια ωοθηκών (μη σωστή λειτουργία). Στην περίπτωση αυτή, η γυναίκα θα δυσκολευτεί να μείνει έγκυος, μια που τα ωάρια που παράγει είναι χαμηλής ποιότητας. Η αποτύπωση στα τεστ FSH της HomeTest.gr θα είναι μια έντονη γραμμή στην περιοχή αποτελέσματος.

Υπάρχει τρόπος να μειωθεί η τιμή της FSH;
Υπάρχει. Με χορήγηση αντισυλληπτικών ή αντίστοιχων φαρμάκων. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι η μείωση της FSH με τη χρήση φαρμάκων δεν λύνει ακριβώς το ίδιο το πρόβλημα, αλλά το αντίκτυπό του, μια που το ουσιαστικό πρόβλημα είναι το μικρό απόθεμα ωαρίων στις ωοθήκες – ειδικά σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Σε αυτή την κατηγορία γυναικών, η υπόφυση χρειάζεται να παράγει περισσότερη FSH προκειμένου να γίνει η ωρίμανση των ωαρίων.

Σε κάθε περίπτωση αντιμετώπισης πάντως, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον/την γυναικολόγο σας.

Πρέπει επίσης να σας πούμε ότι είναι καλό να ελέγχετε και την LH (ορμόνη της ωορρηξίας) μαζί με την FSH. Η φυσιολογική αναλογία τους είναι 1 προς 1, δηλαδή τα δύο τεστ πρέπει να είναι όμοια στο αποτέλεσμα. Αν η γραμμή του τεστ της FSH είναι πιο έντονη από αυτήν του τεστ της LH, αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα των ωοθηκών είναι μικρό και χρειάζεται περεταίρω εξέταση από τον γιατρό σας.

Παρακάτω θα δείτε τις φυσιολογικές τιμές της FSH σε διάφορες φάσεις του κύκλου κατά τη γόνιμη ηλικία της γυναίκας:
3η – 4η μέρα του κύκλου: 3 – 10 mIU/ml
Μέσο κύκλου: 3.4 - 33.4 mIU/ml
Ωχρινική φάση: 1.0 - 9.1 mIU/ml

Κατά την Εμμηνόπαυση: 23 - 116.3 mIU/ml

 

Συγκέντρωση ορμωνών FSH - LH

--------------------

Δείτε το σύνολο των άρθρων στο blog μας, κάνοντας κλικ εδώ.