Θέλουμε να μάθουμε το απόθεμα ωαρίων στις ωοθήκες μας;

Ας δούμε πρώτα τι είναι η FSH.

Πριν μπούμε σε έξοδα και σε εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε κάνοντας το τεστ της ορμόνης FSH, την 2η μέρα του κύκλου μας. Η ορμόνη FSH είναι η ορμόνη διέγερσης των ωοθυλακίων (θυλακιοτρόπος ορμόνη), η οποία προκαλεί την ανάπτυξη των ωοθυλακίων και εκκρίνεται από την υπόφυση στην αρχή του κύκλου. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 14 ημερών τα ωάρια αυξάνονται και ωριμάζουν, ενώ η ωοθήκη παράγει συνεχώς όλο και αυξανόμενα ποσά οιστρογόνων. Εάν παραχθεί αρκετή ποσότητα οιστρογόνων τότε αυτορυθμίζεται η έκλυση FSH, με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσό της FSH που παράγεται. Αυτό επιτρέπει μόνο σε ένα από τα ωοθυλάκια (το μεγαλύτερο) να συνεχίσει την ανάπτυξή του.

Αν κάποια γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα υπογονιμότητας ή πλησιάζει στην εμμηνόπαυση, τότε πιθανώς έχει χαμηλή ποσότητα ωοθυλακίων και αυτό φαίνεται από τα υψηλά επίπεδα της ορμόνης FSH. Τα τεστ FSH μπορούν να προσδιορίσουν αυτή την ποσότητα της ορμόνης FSH στα ούρα.

Ποιες είναι οι τιμές της FSH;
- Αν η τιμή της είναι κάτω από 10 mIU/ml τότε όλα είναι φυσιολογικά. Αυτό σημαίνει ότι η ωρίμανση των ωοθυλακίων μας είναι εύκολη υπόθεση για τον οργανισμό μας. Η αποτύπωση στα τεστ FSH της HomeTest.gr θα είναι ένα καθαρά αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή χωρίς καθόλου γραμμή στην περιοχή του αποτελέσματος.
- Αν η τιμή της είναι πάνω από 10 mIU/ml αυτό υποδεικνύει ελάττωση της λειτουργικότητας των ωοθηκών και όχι καλή ποιότητα ωαρίων – εάν αυτά τελικά παραχθούν. Η αποτύπωση στα τεστ FSH της HomeTest.gr θα είναι μια αχνή γραμμή στην περιοχή αποτελέσματος.
- Αν η η τιμή της είναι πάνω από 20 mIU/ml, έχουμε υψηλή FSH και τότε ίσως έχουμε ανεπάρκεια ωοθηκών (μη σωστή λειτουργία). Τα συμπτώματα με υψηλή  FSH είναι ότι η γυναίκα θα δυσκολευτεί να μείνει έγκυος, μια που τα ωάρια που παράγει είναι χαμηλής ποιότητας, αλλά και ότι πιθανώς έχει ακανόνιστο κύκλο. Η αποτύπωση στα τεστ FSH της HomeTest.gr θα είναι μια έντονη γραμμή στην περιοχή αποτελέσματος.

Πώς μπορώ να μειώσω την FSH;
Υπάρχει τρόπος να μειώσετε την τιμή της FSH. Αυτό γίνεται με χορήγηση αντισυλληπτικών ή αντίστοιχων φαρμάκων. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι η μείωση της FSH με τη χρήση φαρμάκων δεν λύνει ακριβώς το ίδιο το πρόβλημα, αλλά το αντίκτυπό του, μια που το ουσιαστικό πρόβλημα είναι το μικρό απόθεμα ωαρίων στις ωοθήκες – ειδικά σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Σε αυτή την κατηγορία γυναικών, η υπόφυση χρειάζεται να παράγει περισσότερη FSH, προκειμένου να γίνει η ωρίμανση των ωαρίων.

Σε κάθε περίπτωση αντιμετώπισης, πάντως, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον/την γυναικολόγο σας.

Πρέπει επίσης να σας πούμε ότι είναι καλό να ελέγχετε και την LH (ορμόνη της ωορρηξίας) μαζί με την FSH. Η φυσιολογική αναλογία FSH LH είναι 1 προς 1, δηλαδή τα δύο τεστ πρέπει να είναι όμοια στο αποτέλεσμα. Αν η γραμμή του τεστ της FSH είναι πιο έντονη από αυτήν του τεστ της LH, αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα των ωοθηκών είναι μικρό και χρειάζεται περεταίρω εξέταση από τον γιατρό σας.

Καλό είναι, επίσης, να συσχετίζετε τις τιμές της FSH με τις τιμές της οιστραδιόλης την 3η μέρα του κύκλου.

Παρακάτω θα δείτε τις φυσιολογικές τιμές της θυλακιοτρόπου ορμόνης σε διάφορες φάσεις του κύκλου κατά τη γόνιμη ηλικία της γυναίκας:
2η – 3η μέρα του κύκλου: 3 – 10 mIU/ml
Μέσο κύκλου: 3.4 - 33.4 mIU/ml
Ωχρινική φάση: 1.0 - 9.1 mIU/ml

Οι τιμές FSH στην εμμηνόπαυση είναι: 23 - 116.3 mIU/ml

 

Συγκέντρωση ορμωνών FSH - LH

--------------------

Δείτε το σύνολο των άρθρων στο blog μας, κάνοντας κλικ εδώ.