Ακόμα και εδώ, η γυναίκα επιλέγει το σύντροφό της…

Σύμφωνα με την επικρατούσα επιστημονική θεωρία, το ένα σπερματοζωάριο από όλα που θα γονιμοποιήσει το ωάριο (και οι συνδυασμοί αλληλόμορφων γονιδίων που θα έχουν οι απόγονοι), είναι καθαρά θέμα τύχης. Προϋπόθεση βέβαια είναι, ότι το σπερματοζωάριο αυτό θα αποδειχθεί το ισχυρότερο και το πιο ανθεκτικό από τα υπόλοιπα. Αλλά το θέμα είναι ότι, σύμφωνα πάντα με τη θεωρία, το ωάριο δεν έχει δυνατότητα επιλογής. Απλά κάθεται παθητικά περιμένοντας να γονιμοποιηθεί.

 

Σπερματοζωάριο γονιμοποιεί ωάριο

 

Αυτή η θεωρία όμως, συμπεριλαμβανομένων των νόμων του Mendel, μπορεί να αλλάξει. Ο Δρ. Joseph H. Nadeau, κύριος επιστήμονας στο Pacific Northwest Research Institute, έχει βρει στοιχεία που δείχνουν ότι τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια δεν συνδυάζονται πάντα τυχαία, αλλά στην πραγματικότητα το ωάριο μπορεί να επιλέξει το σπερματοζωάριο που θα το γονιμοποιήσει.

 

Ο Nadeau ξεκίνησε αυτήν την έρευνα ύστερα από δύο πειράματα του δικού του εργαστηρίου, τα οποία, βάσει των νόμων του Mendel, έπρεπε να παράγουν συγκεκριμένες προβλέψιμες αναλογίες συνδυασμών γονιδίων σε απογόνους, αλλά δεν το έκαναν. Στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ότι ορισμένα ζεύγη γονιδίων είναι πολύ πιο πιθανά από άλλα, στις περιπτώσεις που η μητέρα φέρει ένα συγκεκριμένο γονίδιο.

 

Μετά από μια σειρά πειραμάτων, ο Nadeau κατέληξε ότι η γονιμοποίηση δεν ήταν εντελώς τυχαία και ότι πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που επιτρέπει στο ωάριο να επιλέγει το σπέρμα. Το ονομάζει αυτό μεροληπτική γονιμοποίηση.

 

Egg and sperm

 

Ο μηχανισμός του τρόπου που το ωάριο μπορεί να αποφασίσει ποιο σπερματοζωάριο θα το γονιμοποιήσει, είναι ακόμα ασαφής. Υπάρχουν πιθανώς διάφοροι παράγοντες στα θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα που θα μπορούσαν να ελέγξουν την πρόσβαση σπέρματος στα ωάρια, με βάση το γενετικό τους περιεχόμενο. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα ρίχνουν ένα νέο φως και στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, το οποίο, όπως αποδεικνύεται, παίζει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην επιλογή ενός εταίρου ή ενός σπερματικού κυττάρου και επηρεάζει τη γενετική σύνθεση των απογόνων της.

 

Τα ευρήματα έχουν δημοσιευθεί στο Genetics.

 

--------------------

Δείτε το σύνολο των άρθρων στο blog μας, κάνοντας κλικ εδώ.