Η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων είναι βασικός παράγοντας για την ποιότητα του σπέρματος. Το σπέρμα θεωρείται ως γόνιμο όταν έχει άνω των 20 εκ. κινούμενων σπερματοζωαρίων. Αν για παράδειγμα τα ζωντανά σπερματοζωάρια είναι 50 εκατομμύρια αλλά μόνο τα 10 εκατομμύρια από αυτά καταφέρνουν να κινηθούν, τότε κατά τη μέτρηση, τα 40 εκατομμύρια σπερματοζωάρια που δεν κινούνται δεν θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη. Τεστ τα οποία μετρούν μόνο τον αριθμό των σπερματοζωαρίων είναι αναποτελεσματικά διότι μπορεί να παράξουν αμφισβητούμενα αποτελέσματα.

Το FertilitySCORE έχει αποδειχθεί κλινικά ότι μετράει μόνο τον αριθμό των ζωντανών και κινούμενων σπερματοζωαρίων. Τα αποτελέσματα του FertilitySCORE συγκρίθηκαν εργαστηριακά με τη συγκέντρωση κινητικών σπερματοζωαρίων. Στα δείγματα σπέρματος που περιέχουν 20 εκατομμύρια ή περισσότερα κινητικά σπερματοζωάρια ανά ml, αποδείχθηκε μια θετική προγνωστική δύναμη σε ποσοστό 93%. Στα δείγματα σπέρματος που περιείχαν 10 εκατομμύρια κινητό σπέρμα ή λιγότερο ανά ml, αποδείχθηκε μία αρνητική προγνωστική δύναμη σε ποσοστό 90%.

Συνεπώς, το FertilitySCORE είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου για την ανδρική γονιμότητα.

FertilitySCORE τεστ ανδρικής γονιμότητας

--------------------

Δείτε το σύνολο των άρθρων στο blog μας, κάνοντας κλικ εδώ.