Τεστ προγεννητικού ελέγχου

Τεστ προγεννητικού ελέγχου

Οικονομικά και αξιόπιστα τεστ TORCH για τον έλεγχο αντισωμάτων IgM σε: Τοξόπλασμα, Ερυθρά, Κυτταρομεγαλοϊό, Ερπητοϊό HSV 1 και Ερπητοϊό HSV 2

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία

Αναζητήστε παρακάτω