2312.204.955
Πρώτη Ημέρα Περιόδου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Ξεκινήστε με την πιο παλιά ημερνομηνία στο πεδίο 1.

** Όταν εισάγετε ημερομηνία στο πεδίο 1, θα ξεκλειδώσει το πεδίο 2 κ.ο.κ.


Αρχική